HR: Generations@work

O FORUM

Międzybranżowe spotkanie managerów odpowiedzialnych za politykę HR w organizacjach, które mierzą się z wyzwaniem zarządzania wielopokoleniowymi zespołami.

CEL FORUM

Pokazanie jak skutecznie dopasować kulturę organizacyjną, procesy HR oraz metody zarządzania ludźmi do specyfiki pracy każdego z pokoleń. Wszystko po to, aby każdą z generacji przyciągnąć, utrzymać i w pełni wykorzystać jej potencjał w biznesie, a także ułatwić interakcję i (współ)pracę międzypokoleniową.

Podczas Forum nasi prelegenci pokażą jak poradzili sobie na pełnym wyzwań poligonie trudnych sytuacji międzypokoleniowych. Dowiesz się jak świadomie budować wielopokoleniową organizację, umiejącą realnie wykorzystać moc wszystkich pracowników, niezależnie od wieku.

DLACZEGO WARTO DO NAS DOŁĄCZYĆ

  1. AKTUALNA TEMATYKA I WSPÓLNY CEL SPOTKANIA → skuteczne dopasowanie kultury organizacyjnej procesów HR oraz metod zarządzania ludźmi do specyfiki pracy każdego z pokoleń, aby każdą z generacji przyciągnąć, utrzymać i w pełni wykorzystać jej potencjał w biznesie, a także ułatwić interakcję i (współ)pracę międzypokoleniową
  2. TYLKO CASE STUDIES – ZERO TEORII → dostarczamy inspiracje i gotowe rozwiązania sprawdzone w codziennej praktyce
  3. MIĘDZYSEKTOROWE SPOJRZENIE → prezentujemy odpowiedzi na wyzwania z perspektywy różnych branż
  4. NETWORKING I INTERAKCJA → gwarantujemy dynamiczną formułę, współtworzoną przez uczestników – kładziemy nacisk na dyskusje, wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych relacji
  5. AGENDA „NA ZAMÓWIENIE” → tematy prelekcji zostały wskazane przez dyrektorów i kierowników HR w ankietach oraz wywiadach
Biuro Kraków:
Blue Business Media Sp. z o.o.,
Kraków 31-031, ul. Berka Joselewicza 21c
tel: +48 12 350 54 06
Biuro Warszawa:
Blue Business Media Sp. z o.o. ,
Warszawa (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14

BĄDŹ NA BIEŻĄCO:

© 2019 Blue Business Media